ادامه تظاهرات جلیقه زردها در فرانسه

Home / ادامه تظاهرات جلیقه زردها در فرانسه

ادامه تظاهرات جلیقه زردها در فرانسه
به گزارش منابع خبری تظاهرات جلیقه زردها در فرانسه همچنان ادامه دارد و این در حالی است که رئيس جمهور این کشور با لغو افزایش مالیات بر سوخت كه موجب شورش در سراسر كشور شده بود، تلاش كرده است تا خشم عمومی را كه موجب بدترين نا آرامي خياباني از سال 1968 در مركز پاريس شده است را كاهش دهد.

ادامه تظاهرات جلیقه زردها در فرانسه

به گزارش منابع خبری تظاهرات جلیقه زردها در فرانسه همچنان ادامه دارد و این در حالی است که رئيس جمهور این کشور با لغو افزایش مالیات بر سوخت كه موجب شورش در سراسر كشور شده بود، تلاش كرده است تا خشم عمومی را كه موجب بدترين نا آرامي خياباني از سال 1968 در مركز پاريس شده است را كاهش دهد.
ادامه تظاهرات جلیقه زردها در فرانسه