اخراج یک آمریکایی از کره شمالی

Home / اخراج یک آمریکایی از کره شمالی

اخراج یک آمریکایی از کره شمالی
کره شمالی اعلام کرد که یک شهروند آمریکایی را از کشورش اخراج می‌کند.

اخراج یک آمریکایی از کره شمالی

کره شمالی اعلام کرد که یک شهروند آمریکایی را از کشورش اخراج می‌کند.
اخراج یک آمریکایی از کره شمالی