اختصاص 6 میلیارد تومان به مددجویان کهگیلویه و بویراحمد

Home / اختصاص 6 میلیارد تومان به مددجویان کهگیلویه و بویراحمد

اختصاص 6 میلیارد تومان به مددجویان کهگیلویه و بویراحمد
مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد گفت: 6 میلیارد و 144 میلیون تومان برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مددجویان تحت حمایت در 9 ماهه سال جاری پرداخت شد.

اختصاص 6 میلیارد تومان به مددجویان کهگیلویه و بویراحمد

مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد گفت: 6 میلیارد و 144 میلیون تومان برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مددجویان تحت حمایت در 9 ماهه سال جاری پرداخت شد.
اختصاص 6 میلیارد تومان به مددجویان کهگیلویه و بویراحمد