اختتامیه جشنواره فیلم مقاومت در برج میلاد

Home / اختتامیه جشنواره فیلم مقاومت در برج میلاد

اختتامیه جشنواره فیلم مقاومت در برج میلاد
فردا برج میلاد تهران میزبان مسئولان، هنرمندان و فیلمسازانی خواهد بود که درباره مقاومت و جنگ فیلم ساخته‌اند .

اختتامیه جشنواره فیلم مقاومت در برج میلاد

فردا برج میلاد تهران میزبان مسئولان، هنرمندان و فیلمسازانی خواهد بود که درباره مقاومت و جنگ فیلم ساخته‌اند .
اختتامیه جشنواره فیلم مقاومت در برج میلاد