احمدیان به یک‌هشتم نهایی صعود کرد

Home / احمدیان به یک‌هشتم نهایی صعود کرد

احمدیان به یک‌هشتم نهایی صعود کرد
ملی‌پوش تنیس روی میز ایران به مرحله یک‌هشتم نهایی مسابقات قهرمانی جوانان جهان صعود کرد.

احمدیان به یک‌هشتم نهایی صعود کرد

ملی‌پوش تنیس روی میز ایران به مرحله یک‌هشتم نهایی مسابقات قهرمانی جوانان جهان صعود کرد.
احمدیان به یک‌هشتم نهایی صعود کرد