احتمال برکناری برخی مسئولان دولت فرانسه

Home / احتمال برکناری برخی مسئولان دولت فرانسه

احتمال برکناری برخی مسئولان دولت فرانسه
افزایش دامنه اعتراضات در فرانسه باعث شده است تا رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر این کشور در پی برکناری برخی مدیران باشند، تا معترضان آرام شوند.

احتمال برکناری برخی مسئولان دولت فرانسه

افزایش دامنه اعتراضات در فرانسه باعث شده است تا رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر این کشور در پی برکناری برخی مدیران باشند، تا معترضان آرام شوند.
احتمال برکناری برخی مسئولان دولت فرانسه