احتمال امضای قرارداد برگزیت ضعیف است

Home / احتمال امضای قرارداد برگزیت ضعیف است

احتمال امضای قرارداد برگزیت ضعیف است
نخست‌وزیر ایرلند از ضعیف شدن احتمال امضای قرارداد برگزیت در ماه نوامبر (آذر) خبر داد.

احتمال امضای قرارداد برگزیت ضعیف است

نخست‌وزیر ایرلند از ضعیف شدن احتمال امضای قرارداد برگزیت در ماه نوامبر (آذر) خبر داد.
احتمال امضای قرارداد برگزیت ضعیف است