اجرایی‌شدن 2 درخواست شفاف در بندر شهید بهشتی چابهار

Home / اجرایی‌شدن 2 درخواست شفاف در بندر شهید بهشتی چابهار

اجرایی‌شدن 2 درخواست شفاف در بندر شهید بهشتی چابهار
مدیرکل مناطق ویژه بندری و سرمایه‌گذاری سازمان بنادر و دریانوردی، گفت: دو درخواست شفاف این سازمان در مورد بندر شهید بهشتی چابهار مطرح‌ شده است که اجرایی می‌شود.

اجرایی‌شدن 2 درخواست شفاف در بندر شهید بهشتی چابهار

مدیرکل مناطق ویژه بندری و سرمایه‌گذاری سازمان بنادر و دریانوردی، گفت: دو درخواست شفاف این سازمان در مورد بندر شهید بهشتی چابهار مطرح‌ شده است که اجرایی می‌شود.
اجرایی‌شدن 2 درخواست شفاف در بندر شهید بهشتی چابهار