اتهام‌های بی‌پایه آمریکا مردود است

Home / اتهام‌های بی‌پایه آمریکا مردود است

اتهام‌های بی‌پایه آمریکا مردود است
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اتهام آمریکا به ایران درباره نقض کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی را مردود دانست.

اتهام‌های بی‌پایه آمریکا مردود است

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اتهام آمریکا به ایران درباره نقض کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی را مردود دانست.
اتهام‌های بی‌پایه آمریکا مردود است