اتصال صنعت و دانشگاه برای توسعه پایدار مناطق ساحلی کشور

Home / اتصال صنعت و دانشگاه برای توسعه پایدار مناطق ساحلی کشور

اتصال صنعت و دانشگاه برای توسعه پایدار مناطق ساحلی کشور
سیزدهمین همایش بین‌المللی بنادر ، سواحل و سازه‌های دریایی (۲۰۱۸ ICOPMAS )از فردا تا ۷ آذر ماه در هتل المپیک برگزار می‌شود.

اتصال صنعت و دانشگاه برای توسعه پایدار مناطق ساحلی کشور

سیزدهمین همایش بین‌المللی بنادر ، سواحل و سازه‌های دریایی (۲۰۱۸ ICOPMAS )از فردا تا ۷ آذر ماه در هتل المپیک برگزار می‌شود.
اتصال صنعت و دانشگاه برای توسعه پایدار مناطق ساحلی کشور