ابراز امیدواری ترامپ برای توافق با چین

Home / ابراز امیدواری ترامپ برای توافق با چین

ابراز امیدواری ترامپ برای توافق با چین
رئیس جمهور آمریکا ابراز امیدواری کرد که دولت ایالات متحده به توافقی تجاری با چین دست یابد.

ابراز امیدواری ترامپ برای توافق با چین

رئیس جمهور آمریکا ابراز امیدواری کرد که دولت ایالات متحده به توافقی تجاری با چین دست یابد.
ابراز امیدواری ترامپ برای توافق با چین