آیه‌های276 تا 280سوره بقره را با هم بشنویم/ به بدهکار مهلت دهید

Home / آیه‌های276 تا 280سوره بقره را با هم بشنویم/ به بدهکار مهلت دهید

آیه‌های276 تا 280سوره بقره را با هم بشنویم/ به بدهکار مهلت دهید
در پنجاه و هفتمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های276تا 280 سوره مبارکه بقره را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن را با گوش جان می‌شنویم.

آیه‌های276 تا 280سوره بقره را با هم بشنویم/ به بدهکار مهلت دهید

در پنجاه و هفتمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های276تا 280 سوره مبارکه بقره را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن را با گوش جان می‌شنویم.
آیه‌های276 تا 280سوره بقره را با هم بشنویم/ به بدهکار مهلت دهید