آیه‌های 31 تا 35 آل‌‌عمران را با هم بشنویم/ نذر همسر عِمران نبی

Home / آیه‌های 31 تا 35 آل‌‌عمران را با هم بشنویم/ نذر همسر عِمران نبی

آیه‌های 31 تا 35 آل‌‌عمران را با هم بشنویم/ نذر همسر عِمران نبی
در شصت و پنجمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 31 تا 35 سوره مبارکه آل‌عمران را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن را با گوش جان می‌شنویم.

آیه‌های 31 تا 35 آل‌‌عمران را با هم بشنویم/ نذر همسر عِمران نبی

در شصت و پنجمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 31 تا 35 سوره مبارکه آل‌عمران را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن را با گوش جان می‌شنویم.
آیه‌های 31 تا 35 آل‌‌عمران را با هم بشنویم/ نذر همسر عِمران نبی