آیه‌های 26 تا 30 سوره آل‌‌عمران را با هم بشنویم/ وصف خدای توانا

Home / آیه‌های 26 تا 30 سوره آل‌‌عمران را با هم بشنویم/ وصف خدای توانا

آیه‌های 26 تا 30 سوره آل‌‌عمران را با هم بشنویم/ وصف خدای توانا
در شصت و چهارمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 26 تا 30 سوره مبارکه آل‌عمران را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن را با گوش جان می‌شنویم.

آیه‌های 26 تا 30 سوره آل‌‌عمران را با هم بشنویم/ وصف خدای توانا

در شصت و چهارمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 26 تا 30 سوره مبارکه آل‌عمران را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن را با گوش جان می‌شنویم.
آیه‌های 26 تا 30 سوره آل‌‌عمران را با هم بشنویم/ وصف خدای توانا