آیه‌های 226 تا 230 سوره بقره را با هم بشنویم/حدود الهی

Home / آیه‌های 226 تا 230 سوره بقره را با هم بشنویم/حدود الهی

آیه‌های 226 تا 230 سوره بقره را با هم بشنویم/حدود الهی
در چهل و هفتمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 226 تا 230 سوره مبارکه بقره را با هم تلاوت کرده و ترجمه آنرا با گوش جان می‌شنویم.

آیه‌های 226 تا 230 سوره بقره را با هم بشنویم/حدود الهی

در چهل و هفتمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 226 تا 230 سوره مبارکه بقره را با هم تلاوت کرده و ترجمه آنرا با گوش جان می‌شنویم.
آیه‌های 226 تا 230 سوره بقره را با هم بشنویم/حدود الهی