آیه‌های 221 تا 225 سوره بقره را با هم بشنویم/ وصف پاکیزه‌کاران

Home / آیه‌های 221 تا 225 سوره بقره را با هم بشنویم/ وصف پاکیزه‌کاران

آیه‌های 221 تا 225 سوره بقره را با هم بشنویم/ وصف پاکیزه‌کاران
در چهل و ششمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 221 تا 225 سوره مبارکه بقره را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن را با گوش جان می‌شنویم.

آیه‌های 221 تا 225 سوره بقره را با هم بشنویم/ وصف پاکیزه‌کاران

در چهل و ششمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 221 تا 225 سوره مبارکه بقره را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن را با گوش جان می‌شنویم.
آیه‌های 221 تا 225 سوره بقره را با هم بشنویم/ وصف پاکیزه‌کاران