آیه‌های 176 تا 180 سوره بقره را با هم بشنویم/ توضیح حکم قصاص

Home / آیه‌های 176 تا 180 سوره بقره را با هم بشنویم/ توضیح حکم قصاص

آیه‌های 176 تا 180 سوره بقره را با هم بشنویم/ توضیح حکم قصاص
در سی و هفتمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 176 تا 180 سوره مبارکه بقره را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن را با گوش جان می‌شنویم.

آیه‌های 176 تا 180 سوره بقره را با هم بشنویم/ توضیح حکم قصاص

در سی و هفتمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 176 تا 180 سوره مبارکه بقره را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن را با گوش جان می‌شنویم.
آیه‌های 176 تا 180 سوره بقره را با هم بشنویم/ توضیح حکم قصاص