آیه‌های 156 تا 160 سوره بقره را با هم بشنویم/ اوصاف شکیبایان

Home / آیه‌های 156 تا 160 سوره بقره را با هم بشنویم/ اوصاف شکیبایان

آیه‌های 156 تا 160 سوره بقره را با هم بشنویم/ اوصاف شکیبایان
در سی و سومین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 156 تا 160 سوره مبارکه بقره را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن را با گوش جان می‌شنویم.

آیه‌های 156 تا 160 سوره بقره را با هم بشنویم/ اوصاف شکیبایان

در سی و سومین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 156 تا 160 سوره مبارکه بقره را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن را با گوش جان می‌شنویم.
آیه‌های 156 تا 160 سوره بقره را با هم بشنویم/ اوصاف شکیبایان