آیه‌های 156 تا 160سوره آل‌‌عمران را بشنویم/ در کارها مشورت کن!

Home / آیه‌های 156 تا 160سوره آل‌‌عمران را بشنویم/ در کارها مشورت کن!

آیه‌های 156 تا 160سوره آل‌‌عمران را بشنویم/ در کارها مشورت کن!
در نودمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های156تا 160 سوره مبارکه آل‌عمران را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن‌‌ها را با گوش جان می‌شنویم.

آیه‌های 156 تا 160سوره آل‌‌عمران را بشنویم/ در کارها مشورت کن!

در نودمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های156تا 160 سوره مبارکه آل‌عمران را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن‌‌ها را با گوش جان می‌شنویم.
آیه‌های 156 تا 160سوره آل‌‌عمران را بشنویم/ در کارها مشورت کن!