آمریکا مقابل ایران گلباران شد

Home / آمریکا مقابل ایران گلباران شد

آمریکا مقابل ایران گلباران شد
دیدار تیم‌های ملی فوتبال ساحلی ایران و آمریکا با نمایش قدرتمند و به سود ساحلی‌بازان کشورمان به پایان رسید. 

آمریکا مقابل ایران گلباران شد

دیدار تیم‌های ملی فوتبال ساحلی ایران و آمریکا با نمایش قدرتمند و به سود ساحلی‌بازان کشورمان به پایان رسید. 
آمریکا مقابل ایران گلباران شد