آلمانی‌ها از افزایش اتباع خارجی نگران هستند

Home / آلمانی‌ها از افزایش اتباع خارجی نگران هستند

آلمانی‌ها از افزایش اتباع خارجی نگران هستند
نتیجه یک نظرسنجی در آلمان نشان می‌دهد نیمی‌از شهروندان یکی‌از ایالت‌های شمال آلمان نگران افزایش اتباع خارجی در این کشور هستند.

آلمانی‌ها از افزایش اتباع خارجی نگران هستند

نتیجه یک نظرسنجی در آلمان نشان می‌دهد نیمی‌از شهروندان یکی‌از ایالت‌های شمال آلمان نگران افزایش اتباع خارجی در این کشور هستند.
آلمانی‌ها از افزایش اتباع خارجی نگران هستند