آغاز تمرین پرسپولیس بعد از اعتصاب یک روزه

Home / آغاز تمرین پرسپولیس بعد از اعتصاب یک روزه

آغاز تمرین پرسپولیس بعد از اعتصاب یک روزه
بازیکنان تیم پرسپولیس پس از اعتصابی که امروز داشتند از فردا دوباره تمرینات‌شان را از سر می‌گیرند.

آغاز تمرین پرسپولیس بعد از اعتصاب یک روزه

بازیکنان تیم پرسپولیس پس از اعتصابی که امروز داشتند از فردا دوباره تمرینات‌شان را از سر می‌گیرند.
آغاز تمرین پرسپولیس بعد از اعتصاب یک روزه