آغاز تغییرات در فدراسیون تکواندو/ دبیر بازنشسته رفتنی شد

Home / آغاز تغییرات در فدراسیون تکواندو/ دبیر بازنشسته رفتنی شد

آغاز تغییرات در فدراسیون تکواندو/ دبیر بازنشسته رفتنی شد
با پایان مهلت قانونی منع به‌کارگیری بازنشستگان به نظر می‌رسد امروز در فدراسیون تکواندو تغییرات گسترده‌ای اتفاق می‌افتد.

آغاز تغییرات در فدراسیون تکواندو/ دبیر بازنشسته رفتنی شد

با پایان مهلت قانونی منع به‌کارگیری بازنشستگان به نظر می‌رسد امروز در فدراسیون تکواندو تغییرات گسترده‌ای اتفاق می‌افتد.
آغاز تغییرات در فدراسیون تکواندو/ دبیر بازنشسته رفتنی شد