آزارد در تیررس کهکشانی‌ها

Home / آزارد در تیررس کهکشانی‌ها

آزارد در تیررس کهکشانی‌ها
وینگر چلسی با پیشنهاد اغواکننده رئال‌مادرید مواجه شده است و به نظر می‌رسد این بار به هدف خود خواهد رسید.

آزارد در تیررس کهکشانی‌ها

وینگر چلسی با پیشنهاد اغواکننده رئال‌مادرید مواجه شده است و به نظر می‌رسد این بار به هدف خود خواهد رسید.
آزارد در تیررس کهکشانی‌ها